Zahradní traktor
Starjet P6 PRO

Prohlédněte si ho kolem dokola.
Seřiďte volant, nastavte výšku žacího ústrojí a nakonec
vysypte koš.

Už máte místo v garáži?

This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.