DemoGreen 2019

SECO zahradní traktory se opět zúčastnili výstavy DemoGreen, která poskytla návštěvníkům komplexní pohled na veškeré činnosti související s péčí o zeleň a dřeviny a celoroční údržbou veřejných ploch a úzkých komunikací. Primárním záměrem výstavy bylo prezentovat stroje a technologie pro realizaci těchto činností, a to s důrazem na praktické ukázky strojů v přímém nasazení.