Kurz na malou zemědělskou techniku společnosti Seco Industries, s.r.o.

Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina absolvovala týdenní pracovní stáž přímo na montážní výrobní lince společnosti. Touto činností žáci zdokonalovali svoji manuální zručnost hlavně v části učebních osnov oboru s názvem „montážní práce“. Naučili se znát traktory na sekání trávy do nejmenších detailů. Během celého kurzu nedošlo k žádným problémům, naopak naši žáci byli z řad pracovníků společnosti velice chváleni. Můžeme s klidným svědomím konstatovat, že se naši žáci stali takovými mladými odborníky na techniku společnosti Seco Industries, s.r.o. Jičín. Kurz na MZT bude ukončen v jarních měsících písemným testem, praktickou zkouškou z údržby a ovládání techniky Seco, kterou v únoru 2109 společnost bezplatně zapůjčila SŠTŘ Nový Bydžov k výuce žáků i údržbě školního areálu VC Hlušice. 

Odborný pedagogický dozor zajistil vedoucí učitel odborného výcviku Dobroslav Šmidrkal.