Bakalářská práce

Společnost SECO - zahradní traktory nejenže po celém světě dodává kvalitní a robustní stroje, ale zároveň spolupracuje se středními školami nebo podporuje mladé a cílevědomé lidi. Patří k nim také studentka Technické univerzity v Liberci Aneta Rosůlková, která se na doporučení svých známých rozhodla vypracovat svoji bakalářskou práci ve spolupráci s naší firmou. Téma ,,Marketingová komunikace vybraného podniku”, které škola vypsala, si Aneta musela vysoutěžit. Po úspěšném zapsání vedly její první kroky právě do naší firmy SECO. Společně jsme tak začali plánovat půlroční spolupráci, na jejímž konci byla obhajoba bakalářské práce. 

Nejdříve se Aneta musela seznámit s celou firmou, s její hierarchií a principy, s jejími zahradními traktory a především s marketingovou komunikací. Pomáhalo jí při tom oddělení obchodu a nově zřízené oddělení marketingu. Aneta se v průběhu několika dní ponořila do světa velké strojírenské firmy, kde mohla porovnávat získané odborné znalosti ze školy přímo v praxi. Mohla si také projít celou výrobu zahradních traktorů od A až po Z. Byla to ovšem jen špička ledovce. Po seznámí s firmou a s její výrobou musela Aneta projít veškeré komunikační kanály, kterými společnost SECO disponuje - webové stránky, sociální sítě, Instragram, youtube, marketingové materiály, prospekty, brožury a mnoho dalších. Postupně se dostávala do problematiky marketingu a poodhalovala skutečnost, že praxe se od teorie velice liší. Jakmile byla obeznámena se vším, co ke zdárnému sepsání své bakalářské práce potřebuje, pustila se do díla.

Podle navržené osnovy se v jednotlivých částech Aneta zabývala všemi komunikačními kanály, zkoumala jejich efektivitu, přínos pro firmu i pro konečného zákazníka a navrhovala možná řešení, jak zvýšit efektivitu marketingu. Ti z Vás, kteří mají své bakalářské nebo diplomové práce úspěšně za sebou, vědí, že čas věnovaný jejich přípravě a sepsání je velice dlouhý a termín pro odevzdání se každým dalším dnem přibližuje. V průběhu celého půlroku jsme Anetě poskytli veškerá data a zodpověděli dotazy, které při psaní bakalářské práce vyvstaly.

Po vytištění bakalářské práce, jejím umístění do vazby a odevzdání zbývalo už jediné - obhajoba, kterou Aneta zvládla bravurně a svoji práci si obhájila. Nyní se může těšit z několika písmen, umístěných před svým jménem - Bc. Aneta Rosůlková. Tímto jí za celou firmu SECO gratulujeme! Její bakalářská práce přinesla firmě nový pohled a doporučení, která v závěru své práce Aneta prezentovala a která jsou pro nás určitě přínosná. Tímto krátkým článkem chceme také pozvat nové studenty, kteří si právě vybírají firmu pro svou bakalářskou práci. Podobně jako Aneta máte možnost u nás uspět. 

 

Váš tým SECO