Sestava příruby s nožem

Popis produktu

  • složeno ze samostatně vyměnitelných dílů
  • v případě poškození jakéhokoliv dílu (např. střižného kolíčku či ložisk atd… ) je možno vyměnit pouze poškozený díl, nikoliv celou sestavu

Doporučená cena s DPH
Vaše konfigurace

Chci ho vidět osobně

Tištěný katalog